قابلیت توقف در هر نقطه از مسیر تور

قابلیت توقف در هر نقطه از مسیر تور

ایجاد وقفه در طول سفر، بسیاری از تور های ما هر هفته و تمام سال برگزار می شوند. اگر شما بخواهید می توانید با ما تماس بگیرید و یا با پرداخت اندکی هزینه اضافی، شما می توانید از تور خارج شوید و بعدا سفرتان را ادامه دهید. این توقف به مسافران کمک می‌کند تا کشورها را بهتر بشناسند. به بازدید می‌شود دارشان بروند و یا در کنفرانس‌ها شرکت کنند و موارد دیگر.